کمپاني سزار

به کمپاني سزار خوش آمديدبا تيمي از بهترين‌ها، وارد دنيايي تازه شويد!

  • تيمي از حرفه‌اي ها
  • به‌روزترين تجهيزات
  • نوآوري در طراحي
  • کيفيتي شگفت‌انگيز
  • خلاقيت در اجرا
  • سريع‌ترين زمان

معین غفوریان 6 - مدیریت کل

دیوید رفوآ 5 - معاونت

رایان رفوآ 4 - سرپرست

محمد کیا 3 - پشتیبان

محمد آلبو 3 - پشتیبان

امیر احمدی 3 - پشتیبان

ملینا حسینی 3 - پشتیبان

نفیسه نورانی 3 - پشتیبان

نغمه محمدزاده 3 - پشتیبان

محمدرضا نظرپور 2 - کارمند فعال

سجاد آهنگری 1 - کارمند

شایان امینی 1 - کارمند